Upravit stránku

Informace pro klienty, kteří budou ve dnech voleb přítomni v Léčebných lázních Bohdaneč a.s.

Vážení klienti,

v pátek a v sobotu 26. a 27. ledna 2018 proběhne II. kolo volby prezidenta ČR.

 

Pokud se rozhodnete při svém pobytu v Léčebných lázních Bohdaneč uplatnit svoje volební právo v uvedených dnech voleb, můžete si s dostatečným předstihem vyřídit voličský průkaz na příslušném obecním úřadě podle místa Vašeho trvalého pobytu. Tento voličský průkaz Vás opravňuje volit v případě náhlých okolností kdekoli.

 

Pokud voličský průkaz mít nebudete, můžete se přímo na našich recepcích zapsat do zvláštního seznamu voličů nejpozději do pondělí 22. ledna 2018 do 12:00 hodin. Při zápisu do tohoto seznamu již můžete volit pouze ve volebním okrsku, tj. městský úřad Lázně Bohdaneč, v jehož zvláštním seznamu budete zapsáni.

 

VOLIČI S VOLIČSKÝM PRŮKAZEM SE DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU NENAHLAŠUJÍ!

 

Volby se uskuteční: v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin

                                   v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin

 

Místem konání voleb je volební okrsek č. 1 – Základní škola, Masarykovo nám. 110, místnost č. 1. Hlasovací lístky budou k dispozici ve volební místnosti. Hlasování bude umožněno po prokázání totožnosti platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.