Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Nutný test na COVID-19

Nutný test na COVID-19

Vážení klienti,

 dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že v návaznosti na nastalou situaci způsobenou šířením koronaviru SARS-CoV-2, bylo lázeňské léčebné zařízení Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 474 52 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 („Léčebné lázně Bohdaneč“), nuceno zavést restriktivní opatření spočívající v zavedení podmínky pro příjem klientů k lázeňské péči.

K nástupu do lázní je vyžadováno předložení jednoho z následujících potvrzení:

  • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 3 dny (negativní výsledek PCR testu lze prokázat písemným potvrzením i předložením SMS v mobilním telefonu),
  • negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě antigenního testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 3 dny (negativní výsledek AG testu lze prokázat písemným potvrzením i předložením SMS v mobilním telefonu),
  • oficiální zpráva lékaře nebo hygienické stanice o prodělání infekčního onemocnění COVID-19 během předchozích 90 dnů před nástupem do lázní,
  • platný certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování a od aplikace druhé očkovací dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

Upozorňujeme, že v případě nepředložení příslušného dokumentu nebude klientovi umožněn nástup do lázní.

Důvodem zavedeného restriktivního opatření je především skutečnost, že v posledních týdnech Léčebné lázně Bohdaneč zaznamenaly výrazný úbytek kvalifikovaného personálu z důvodu nákazy koronavirem SARS-CoV-2, s ním spojené povinnosti karantény a navazujících opatření. Výše uvedené opatření tak bylo implementováno v souladu s ustanovením § 48 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o zdravotních službách“), kdy Léčebné lázně Bohdaneč byly nuceny přistoupit k jeho zavedení za účelem zachování únosného pracovního zatížení, personálního zabezpečení a technického a věcného vybavení zdravotnického zařízení.

Dalším, a ne méně důležitým důvodem, je ochrana zdraví ostatních pacientů, kterým Léčebné lázně Bohdaneč poskytují lázeňskou péči. Většina pacientů Léčebných lázní Bohdaneč patří do rizikových skupin, pro které by onemocnění COVID-19 mohlo mít velmi závažné, v některých případech i fatální následky. Dále také výše uvedeným překročením únosného pracovního zatížení dle Zákona o zdravotních službách se v dané situaci rozumí i stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb pacienta pozitivního na COVID-19, došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných stávajícím pacientům.

V případě, že se z jakéhokoliv důvodu nechcete podrobit žádnému z výše uvedených testů, je možné požádat ošetřujícího lékaře o odložení lázeňského pobytu na dobu, kdy negativní test na onemocnění COVID-19 již nebude déle k poskytování péče v rámci Léčebných lázní Bohdaneč vyžadován. V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je možné lázeňský pobyt realizovat po dobu platnosti návrhu na lázeňskou péči vydaného ošetřujícím lékařem. V této souvislosti si Vás také dovolujeme upozornit, že např. VZP ČR na základě Organizačního opatření VZP, č. 10/2020, prodlužuje po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 platnosti návrhů na lázeňskou péči o 6 měsíců (o toto je nutné pojišťovnu požádat).

 Děkujeme za pochopení.

Tým LLB