Upravit stránku

Komplexní lázeňská péče (KLP) - jedná se o pobyt hrazený z veřejného zdravotního pojištění, během kterého je pacient v pracovní neschopnosti.

 Zdravotní pojišťovna (ZP) hradí:

 • léčení
 •  základní stravu (plná penze základního typu)
 • ubytování na lůžku ve dvoulůžkovém pokoji se základním vybavením. Dvoulůžkovým pokojem se rozumí pokoj se dvěma oddělenými lůžky, z nichž každé je obsazeno jiným pacientem. Ubytování se poskytuje dle volné kapacity lázní. V případě, že budou pokoje v kategorii hrazené zdravotní pojišťovnou obsazené, lázně nabídnou pacientovi ubytování na lůžku v pokoji vyšší kategorie za příplatek (dle akreditační karty schválené ZP jsou lázně oprávněny vybírat příplatky na všech pokojích kategorie A a vyšších).

STÁHNĚTE SI LETÁK "JAK POŽÁDAT POJIŠŤOVNU O LÁZNĚ"

 

Pracovní neschopnost při KLP

Komplexní lázeňskou péči čerpá pacient v době své dočasné pracovní neschopnosti, splňuje-li podmínky tohoto nároku podle ust. § 57 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud pacient již není v dočasné pracovní neschopnosti, vystaví pacientovi na jeho žádost pracovní neschopnost lázeňský lékař.

Doprovod při KLP

Lékařem vyžádaný doprovod

Doprovod vyžádaný lékařem navrhuje obvodní lékař přímo v Návrhu na lázeňskou péči pacienta a schvaluje jej zdravotní pojišťovna pacienta. Takovému doprovodu je hrazeno ubytování a stravování zdravotní pojišťovnou.

Lékařem nevyžádaný doprovod

Doprovod klienta nevyžádaný lékařem má možnost využít hotelového ubytování (bez slevy) pro samoplátce. Doprovod klienta si může vybrat ze široké nabídky procedur dle svých představ dle platného ceníku. Při pobytech v délce 14 dní a více je možné využít 20% slevy z ubytování.

Rezervace termínu KLP

Dle jednotné metodiky platné pro všechny zdravotní pojišťovny a pojištěnce je systém poskytování lázeňské péče KLP / PLP předvolánkový - tzn. lázeňské zařízení předvolá pacienta k nástupu léčebného pobytu nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným nástupem. Současně mu sdělí všechny nezbytně nutné informace potřebné pro pobyt.

Termín předvolání je pro pacienta závazný.

Poplatek za vyžádaný termín nástupu:

PobytTermínPoplatek za rezervaci termínuČástka vč. DPH
Komplexní lázeňská péče01.01. - 31.12.2019za osobu1 000 Kč

Rezervace se nevztahuje na požadovaná čísla pokojů, situování pokojů, ani patra, pouze na kategorii ubytování v konkrétním lázeňském pavilonu.

 • Pobyt na KLP/PLP je možné rezervovat i s předstihem, před vystavením návrhu na lázeňskou péči, dle vašich požadavků a dle aktuální volné kapacity.
 • Rezervační poplatek KLP/PLP činí 1000 Kč ( s výjimkou přímých překladů z lůžka na lůžko do nemocnice). Rezervace ne nevztahuje na požadovaná čísla pokojů, situování pokojů, ani patra, pouze na kategorii ubytování v konkrétním lázeňském pavilonu.
 • Rezervační poplatek je u KLP/PLP nevratný.
 • Žádost o rezervaci je možná pouze v písemné formě, nelze ji provést telefonicky. Rezervační formulář naleznete ZDE.
 • Splatnost rezervačních poplatků je 14 dnů od data zaslání potvrzení rezervace konkrétního termínu. Datem úhrady se rozumí datum připsání platby na účet lázní.
 • Rezervační poplatek bude vrácen pouze v případě, kdy pojištěnec neobdrží od zdravotní pojišťovny schválený návrh na KLP/PLP, ale provede změnu rezervace na samoplátecký pobyt v minimální délce 7 nocí.
 • Kategorie pokojů, kde není vybírán příplatek pro komplexní lázeňskou péči, není možné rezervovat ani na KLP ani na PLP před dodáním návrhu na lázeňskou péči.
 • Pokud bude doručen návrh na jinou délku pobytu, než bylo objednáno, lázně si vyhrazují právo pojištěnce přestěhovat na délku pobytu přesahující délku rezervace, příp. změnit termín nástupu vzhledem k volným kapacitám a návaznosti ostatních rezervací.
 • Na úhradu rezervačního poplatku a příplatku na KLP, nelze využít benefitů od zaměstnavatele (např. prostřednictvím společnosti Benefit Plus) ani finanční poukázky (např. Sodexo, Edenred, UP).

Ceník příplatků za ubytování  KLP

Pavilon / kategorie ubytování

Vedlejší sezóna 
(1. 1. - 31. 3., 1. 11. - 31. 12. 2019) 

Hlavní sezóna 
(1. 4. - 31. 10. 2019)
dvoulůžkový pokoj
osoba/noc
jednolůžkový pokoj
osoba/noc
dvoulůžkový pokoj
osoba/noc
jednolůžkový pokoj
osoba/noc
Gočár / B0 Kč125 Kč0 Kč150 Kč
Veselý, Jubilejní, Bílý / A90 Kč390 Kč150 Kč490 Kč
Veselý / A PLUS240 Kč-300 Kč-

Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném jedním klientem (na vlastní žádost) účtujeme poplatek za neobsazené lůžko 500 Kč/noc. K dispozici dle volné kapacity.

S ohledem na léčené indikace není v lázeňských pavilonech povolen pobyt se psy a jinými zvířaty. 

 • Pokoj je k dispozici v den příjezdu od 12:00 hod., v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10:00 hod.
 • Při iniciovaném prodloužení léčení na návrh vašeho ošetřujícího lázeňského lékaře vám může být nabídnut jiný pokoj než ten, v němž jste byl/a původně ubytován/a. Rezervaci ubytování zajišťuje ošetřující lázeňský lékař.

Stravování

Zdravotní pojišťovna hradí v rámci komplexní lázeňské péče plnou penzi dle "lázeňského dietního systému" (racionální a dietní stravu). V lázeňském pavilonu Jubilejní se nachází pět moderně vybavených jídelen, ve kterých se stravují naši pacienti z řad pojištěnecké i samoplátecké klientely. Podávají se zde snídaně, obědy i večeře. Klienti se stravují formou polopenze nebo plné penze ve dvou směnách. Výběrovou stravu je možné objednat za příplatek.

Výběrová strava

Výběrová strava nabízí snídaně formou bufetu. Obědy a večeře jsou servírované. Vybíráte ze 3 různých menu dva dny předem. Součástí nabídky je i ovocný a zeleninový bufet, teplé a studené nápoje. V den nástupu se podává jednotné menu.

Příplatek za výběrovou stravu - 100 Kč/den

Lázeňský poplatek

Na základě obecné vyhlášky "O místních poplatcích" se vybírá od fyzických osob, které jsou přechodně za úplatu ubytovány za účelem léčení nebo rekreace, lázeňský poplatek. Sazba poplatku za lázeňský a rekreační pobyt za osobu a za každý započatý den pobytu, není-li tento den dne příchodu, činí 15 Kč. Z poplatku za lázeňský a rekreační pobyt jsou osvobozeni: osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodce, další kategorií jsou osoby mladší 18 let a osoby starší 70 let.

Dopravní spojení do Lázní Bohdaneč

Vlakem, autobusem do Pardubic a následně MHD z Pardubic

Spojení MHD z Pardubic: trolejbusová linka č. 3 - zastávka Lázně Bohdaneč, náměstí 

Jízdní řád linky č. 3 | Ceník jízdného a služeb MHD Pardubice

Všeobecné podmínky pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Vzájemný vztah mezi lázněmi a pacientem upravují Všeobecné podmínky pro poskytování lázeňské péče pro dospělé. Lázněmi se rozumí registrované zdravotnické zařízení Léčebné lázně Bohdaneč a.s. a pacientem osoba, která je pojištěncem zdravotní pojišťovny a čerpá lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé.