Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

např.: jednolůžkový pokoj apod.

REZERVACE KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE (KLP) PRO DOSPĚLÉ

Rezervační poplatek za předběžnou rezervaci činí 1 500 Kč. Rezervační poplatek je nevratný. Splatnost poplatku je 14 dní od data potvrzení předběžné rezervace KLP. Datem úhrady se rozumí datum připsání platby na účet lázní.

Informace k rezervaci pobytu

Smluvní vztah mezi společností Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 47452421, zapsané v OR u KS v Hradci Králové, odd. B, vl. 807 a objednatelem se vedle potvrzené objednávky služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou řídí aktuálně platnými ceníky a dále Všeobecnými podmínkami pro poskytování lázeňské rehabilitační péče pro dospělé. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že se s podmínkami objednávky, ceníky a Všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Odesláním objednávky svým souhlasem umožňujete společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zpracovat vaše osobní údaje, zejména e-mailovou adresu, zařadit je do databáze a použít jepro další reklamní a marketingové účely. Obchodní sdělení Vám budou zasílána prostřednictvím elektronických zpráv dle zákona č. 480/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím své žádosti na e-mail: obchod@llb.cz.