Upravit stránku

POPLATEK Z POBYTU

Od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost Zákon o místních poplatcích č. 278/2019 Sb., který zavádí nový poplatek - Poplatek z pobytu. Tento poplatek nahradí doposud vybíraný lázeňský poplatek a poplatek z ubytovací kapacity. Sazba poplatku byla stanovena obecně závaznou vyhláškou Obecního zastupitelstva v Lázních Bohdaneč a pro rok 2020 činí 21 Kč / osoba / noc.

Od poplatku jsou osvobozeny:

  • osoby nevidomé a jejich průvodci,
  • osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby a jejich průvodci,
  • držitelé průkazů ZTP/P a jejich průvodci,
  • osoby, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako komplexní (KLP),
  • osoby mladší 18 let.

Od poplatku nejsou osvobozeny:

  • osoby starší 70 let,
  • osoby, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako příspěvková.