Upravit stránku

Vážení klienti,

 dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že v návaznosti na nastalou situaci způsobenou šířením koronaviru SARS-CoV-2, bylo lázeňské léčebné zařízení Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 474 52 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 („Léčebné lázně Bohdaneč“), nuceno zavést restriktivní opatření spočívající v zavedení podmínky pro příjem klientů k lázeňské péči.

S účinností od 26. 10. 2020 budou Léčebné lázně Bohdaneč, na základě výše uvedeného restriktivního opatření, od všech svých klientů při nástupu do lázeňské péče vyžadovat předložení negativního testu na onemocnění COVID-19 v podobě PCR testu nebo antigenního testu, který nesmí být v době nástupu do lázeňské péče starší než 72 hodin. Negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu lze prokázat i předložením SMS v mobilním telefonu. Upozorňujeme Vás tímto, že v případě nepředložení příslušného dokumentu nebude klientovi umožněno další setrvání v lázeňském areálu.

Důvodem zavedeného restriktivního opatření je především skutečnost, že v posledních týdnech Léčebné lázně Bohdaneč zaznamenaly výrazný úbytek kvalifikovaného personálu z důvodu nákazy koronavirem SARS-CoV-2, s ním spojené povinnosti karantény a navazujících opatření. Výše uvedené opatření tak bylo implementováno v souladu s ustanovením § 48 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o zdravotních službách“), kdy Léčebné lázně Bohdaneč byly nuceny přistoupit k jeho zavedení za účelem zachování únosného pracovního zatížení, personálního zabezpečení a technického a věcného vybavení zdravotnického zařízení.

Dalším, a ne méně důležitým důvodem, je ochrana zdraví ostatních pacientů, kterým Léčebné lázně Bohdaneč poskytují lázeňskou péči. Většina pacientů Léčebných lázní Bohdaneč patří do rizikových skupin, pro které by onemocnění COVID-19 mohlo mít velmi závažné, v některých případech i fatální následky. Dále také výše uvedeným překročením únosného pracovního zatížení dle Zákona o zdravotních službách se v dané situaci rozumí i stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb pacienta pozitivního na COVID-19, došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných stávajícím pacientům.

V případě, že se z jakéhokoliv důvodu nechcete podrobit žádnému z výše uvedených testů, je možné požádat ošetřujícího lékaře o odložení lázeňského pobytu na dobu, kdy negativní test na onemocnění COVID-19 již nebude déle k poskytování péče v rámci Léčebných lázní Bohdaneč vyžadován. V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je možné lázeňský pobyt realizovat po dobu platnosti návrhu na lázeňskou péči vydaného ošetřujícím lékařem. V této souvislosti si Vás také dovolujeme upozornit, že např. VZP ČR na základě Organizačního opatření VZP, č. 10/2020, prodlužuje po dobu platnosti mimořádných organizačních opatření souvisejících s onemocněním COVID-19 platnosti návrhů na lázeňskou péči o 6 měsíců (o toto je nutné pojišťovnu požádat).

 Děkujeme za pochopení.

Tým LLB