Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Indikace/kontraindikace

Indikační skupina VII

VII/1 Revmatoidní artritis I – IV. stupně
VII/2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba)
VII/3 Ostatní séronegativní spondartritidy
VII/4 Mimokloubní revmatismus a difuzní onemocnění pojiva (lupus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom)
VII/5 Osteoporóza primární a sekundární, zejména se svalovými paravertebrogenními spasmy
VII/6 Bolestivé stavy šlach, úponů, burz včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji
VII/7 Coxartróza, Gonartróza
VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích
VII/9 Vertebrogenní syndrom
VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady
VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí, včetně stavů po operacích páteře, meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního
VII/12 Stavy po amputaci dolní končetiny, kdy je pojištěnec vybavený protézou
VII/99 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady, ve kterých se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele akutní lůžkové péče

 

Indikační skupina VI

VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy
VI/3 Kořenový syndrom vertebrogenního původu
VI/8 Nervosvalová onemocnění – primární, sekundární a degenerativní
VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy
VI/10 Dětská mozková obrna dospělých k udržení pracovní schopnosti
VI/11 Parkinsonova nemoc primární

 

Kontraindikace

Kontraindikace jsou stavy nevhodné k lázeňské léčbě a pobytu v Léčebných lázních Bohdaneč.

Kouření
Těhotenství
Věk do 18 let (výjimku tvoří pouze solná jeskyně a plavání)
Křečové žíly – u masáží nohou a celkových masáží
Inkontinence moče a stolice
Psychózy a duševní poruchy
Horečnatá onemocnění
Alkoholismus a toxikománie
AIDS
Epilepsie (nástup možný pouze s vyjádřením neurologa, že ataka nebyla v posledních 6 měsících)
Všechny nemoci v akutním stádiu – infekce, záněty, záněty kůže, selhávání kardiovaskulárního aparátu
Krvácivé stavy a otevřené rány
Onkologická onemocnění
Stavy pod vlivem alkoholu a psychotropních látek
Závažnější choroby krve – hemofilie, leukémie
Následky poúrazových stavů – krevní výrony nebo jiné poúrazové stavy
Neléčený vysoký krevní tlak
Infekční onemocnění, onemocnění kůže nebo porucha integrity kůže
Snížená možnost komunikace nebo neschopnost dodržovat léčebný a domácí řád
Transitorní stavy zmatenosti, demence, stavy se sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný řád