Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu

Předseda představenstva akciové společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., IČO: 474 52 421, se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI která se bude konat dne 7. března 2022 od 14:00 hod. v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7.

Upozornění pro akcionáře:

Valná hromada proběhne v souladu s epidemiologickými opatřeními, která budou platná v době jejího konání. Vzhledem k očekávanému vyššímu počtu zúčastněných osob koncentrovaných do jedné místnosti si Vás dovolujeme z preventivních důvodů požádat, abyste již v rámci prezence na Valnou hromadu a následně po celou dobu konání Valné hromady měli na obličeji ochrannou pomůcku, a to nejlépe respirátor třídy filtrace FFP3, který spolehlivě zajistí ochranu proti přenosu koronaviru. Každý účastník Valné hromady bude na vstupu podroben měření tělesné teploty a dále bude postupováno podle aktuálních usnesení vlády, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a obecně přijatých konvencí.