Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Screeningové testy hrají významnou roli v preventivní medicíně a jsou důležitou součástí lékařského vyšetření. Jedná se o soubor metod vyhledávání časných forem nemocí nebo odchylek od normy v dané populaci prováděná formou testů.

Screening zahrnuje: laboratorní vyšetření s odběrem krve, lékařskou konzultaci k laboratorním výsledkům a výsledkový list laboratorního vyšetření.

Screening "PROTILÁTKY COVID-19"

Laboratorním vyšetřením zjistíte informaci o hladině protilátek proti viru SARS-CoV-2 po proběhlém onemocnění Covid-19 nebo v důsledku očkování. Test není určen pro průkaz aktivního onemocnění Covid-19. U osob s mírným nebo bezpříznakovým průběhem onemocnění Covid-19 je nutné počítat s pozdějším nástupem pozitivity tvorby protilátek (např. 4. – 5. týden).

Screening "MEDICAL SPA"

Základní screeningový balíček vám umožní získat cenné informace o stavu organismu, průběhu onemocnění jako např. riziko možného vývoje cukrovky, časné fáze hypertenze, riziko aterosklerózy. Poskytne informaci o aktuální funkci jater, ledvin, krvetvorbě, hodnotě CRP, která má velký význam při rozlišení probíhající bakteriální či virové infekce. Dozvíte se jaké máte hladiny minerálů a jak je na tom váš cholesterol.

Screening "RIZIKO DNY"

Dna (dříve tzv. podagra) je metabolické onemocnění, které vzniká hromaděním kyseliny močové v organismu a projevuje se tzv. dnavými záchvaty (záchvatovitými bolestmi zejména větších kloubů, které jsou zarudlé, prudce bolestivé, teplé).

Screening "VITAMÍN D"

Většina lidí má nedostatek vitaminu D. Ten je přitom zásadní pro imunitu, obzvlášť v době pandemie covid-19.

Stanovení krevní skupiny + RH faktoru

Znalost vlastní krevní skupiny Vám může v náhlých situacích (při úrazu, operaci apod.) zachránit život.

Screening „ZDRAVÝ MUŽ"

Screeningový balíček „ZDRAVÝ MUŽ“ je koncipován jako velké preventivní laboratorní vyšetření, které má odhalit nejčastější choroby s vysokým výskytem v populaci. Dovolí odhalit riziko možného vývoje cukrovky, časné fáze hypertenze, riziko aterosklerózy a metabolického syndromu, vyloučí nedostatek železa či snížení jeho zásob. Poskytne informaci o aktuální funkci jater, ledvin, štítné žlázy, o krvetvorbě a obsahuje i vybrané markery k posouzení rizika nádorového onemocnění prostaty.

Screening „ZDRAVÁ ŽENA"

Screeningový balíček „ZDRAVÁ ŽENA“ je koncipován jako velké preventivní laboratorní vyšetření, které má odhalit nejčastější choroby s vysokým výskytem v populaci. Dovolí odhalit riziko možného vývoje cukrovky, časné fáze hypertenze, riziko aterosklerózy a metabolického syndromu, vyloučí nedostatek železa či snížení jeho zásob. Poskytne informaci o aktuální funkci jater, ledvin, štítné žlázy, o krvetvorbě a obsahuje i vybrané markery k posouzení rizika nádorového onemocnění vaječníků.

Screening „VITALITA"

Screeningový balíček „ZDRAVÍ“ je koncipován jako velké preventivní laboratorní vyšetření, které má odhalit nejčastější choroby s vysokým výskytem v populaci. Dovolí odhalit riziko možného vývoje cukrovky, časné fáze hypertenze, riziko aterosklerózy a metabolického syndromu, vyloučí nedostatek železa či snížení jeho zásob. Poskytne informaci o aktuální funkci jater, ledvin, štítné žlázy, o krvetvorbě a hlavně vitamínu D, který je nezbytnou součástí regulačních pochodů organismu, imunitnímu stavu a obranyschopnosti organismu.