Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Screening „ZDRAVÝ MUŽ"

Screeningový balíček „ZDRAVÝ MUŽ“ je koncipován jako velké preventivní laboratorní vyšetření, které má odhalit nejčastější choroby s vysokým výskytem v populaci. Dovolí odhalit riziko možného vývoje cukrovky, časné fáze hypertenze, riziko aterosklerózy a metabolického syndromu, vyloučí nedostatek železa či snížení jeho zásob. Poskytne informaci o aktuální funkci jater, ledvin, štítné žlázy, o krvetvorbě a obsahuje i vybrané markery k posouzení rizika nádorového onemocnění prostaty.

Máte zájem o screening? Pro objednání nebo více informací nás kontaktujte na recepci Medical Wellness Clinic v Pavilonu Veselý, na tel. 466 860 274 (všední dny 8:00 – 16:30) nebo na emailu wellness@llb.cz.

Metody a skupiny

Jedná se o odběr krve ze žíly na předloktí a v okolí loketní jamy. Krev slouží k diagnostickým účelům vyšetření v laboratoři.

 

Krevní obraz je celkové vyšetření krve, které zjišťuje poměry jejích jednotlivých složek vyjma plazmy. Tímto vyšetřením získáme parametry potřebné ke srovnání s normálním zdravotním stavem. Doplňujícím vyšetřením krevního obrazu je diferenciální rozpočet bílých krvinek, který stanovuje zastoupení jednotlivých podtypů bílých krvinek.

 

Glukóza je hlavním zdrojem energie pro buňky v těle. Nejčastější příčinou hyperglykemie je diabetes mellitus (cukrovka). Ke zvýšené hladině glukózy v krvi přispívá i řada dalších faktorů. Ty zahrnují pankreatitidu, dysfunkci štítné žlázy, selhání ledvin a jaterní choroby.

 

C-reaktivní protein je klasický protein akutní fáze odpovědi na zánětlivou reakci. Stanovení CRP je používáno pro detekci systémových zánětlivých procesů, při sledování léčby bakteriální infekce antibiotiky, sledování protizánětlivé léčby. Postoperační monitorování hladin CRP u pacientů může pomoci při rozeznávání komplikací.

 

ALT je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z L-alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a L.glutamátu. ALT se podílí na metabolismu dusíku v organismu. Stanovení aktivity ALT v séru se využívá převážně k posouzení poškození jater.

 

Natrium neboli sodík je nejvíce zastoupeným kovem v lidském těle, je hlavním kationtem mimobuněčných tekutin.

 

Draslík je jedním z hlavních iontů lidského těla a je nezbytný pro správné fungování nervosvalového převodu (v srdci, kosterních svalech i v zažívacím traktu). Jeho nedostatek i nadbytek v krvi je nebezpečný, neboť může v extrémním případě vést k ochrnutí svalů a náhlé smrti.

 

Vápník (kalcium) představuje jeden z důležitých parametrů pro hodnocení vnitřního prostředí především v souvislosti s nervosvalovou dráždivostí a posuzováním funkčních změn metabolismu kostního systému.

 

Hořčík neboli magnézium patří k nejdůležitějším minerálům v našem těle. Podílí se na téměř třech stovkách reakcí v organizmu. Primárně se nachází v kostech a je též důležitý pro mnohé fyziologické funkce, přirozené detoxikační procesy a metabolismus. Zcela klíčovou roli hraje pro zdraví mozku. Deficit hořčíku se může projevovat mnoha nežádoucími stavy, jako jsou svalové křeče, únava, bolesti hlavy, podrážděnost, deprese, nespavost atd.

 

Chlor je jedním z důležitých iontů, zastoupen je hlavně v mimobuněčných tekutinách, kde hraje zásadní roli hlavně společně se sodíkem. Chlor se podílí na hospodaření s vodou, na udržování stálého pH organismu a také na přenosu elektrického impulsu po membránách nervových buněk.

 

AST (aspartátaminotransferáza) patří mezi enzymy, stanovované při tzv. jaterních testech.

 

Alkalická fosfatáza je enzym podporující činnost buněk. Aktivita celkové ALP narůstá především při onemocnění jater (zvláště při městnání žluče) a nemocech kostí. Obvyklé jsou zvýšené hladiny ALP v době růstu v dětském věku, v dospívání a v těhotenství.

 

Laktátdehydrogenáza, zkráceně LD je enzym katalyzující přeměnu laktátu na pyruvát, tj. poslední krok spalování glukózy za nepřítomnosti kyslíku (anaerobní glykolýza). Rozlišujeme 5 forem tohoto enzymu, tj. 5 izoenzymů (LD1, LD2, LD3, LD4, LD5), které se nacházejí v buňkách různých tkání. Pro játra a kosterní svaly je specifický izoenzym LD4 a LD5.I když není laktátdehydrogenáza součástí klasického jaterního panelu, stanovení jejího izoenzymu LD5 může v některých případech napomoci v diagnostice nádorového postižení jater.

 

GGT (gama-glutamyltransferáza) je vázaný enzym nacházející se ve tkáních, které se podílejí na absorpci a sekreci. Vyskytuje se na povrchu membrány buněk žlučových cest, stanovuje se jako tzv. biliární enzym při podezření na cholestázu. Aktivita v séru se také významně zvyšuje při chronickém poškození jater alkoholem.

 

Přepnout – obsah

HDL cholesterol je považován za tzv. „hodný“, tedy že chrání kardiovaskulární soustavu. Hlavním úkolem HDL cholesterolu je odstraňování přebytečného cholesterolu z periferních tkání zpět do jater, které jako jediný orgán dokáží cholesterol odbourávat (jako žlučové kyseliny) a vylučovat z organismu. Stručně řečeno, čím vyšší hodnoty HDL cholesterolu máte, tím lépe.

 

LDL Cholesterol přenáší cholesterol z krve do tkání a částečně do jater. Zvýšená hladina LDL cholesterolu signalizuje zvýšené riziko cévních a srdečních onemocnění. LDL cholesterol se dá u zdravého člověka do jisté míry ovlivnit zdravou stravou a pohybem.

 

TGA jsou ostatní necholesterové tuky (glycerol a mastné kyseliny), které souvisí s energetickým metabolismem. Jejich zvýšená hladina v krvi je jedním z rizikových faktorů ukládání tuků na stěnách tepen a následných komplikací z nedostatečného prokrvení orgánů. Hodnoty TGA jdou poměrně dobře ovlivnit zdravým životním stylem (zdravá strava, pohyb).

 

  • V laboratorní terminologii se pojmem celkový protein rozumí velká skupina všech proteinů krevní plazmy a intersticiální tekutiny. Jde o více než 100 strukturně známých proteinů lišících se molekulovou hmotností, vlastnostmi, distribucí i biologickou funkcí. Největší podíl na syntéze těchto proteinů mají játra, významně se na ní podílí také lymfocyty.

  •  

Stanovení kreatininu v séru nebo plazmě je nejběžněji používaným testem pro monitorování ledvinové funkce. Pokud je jeho hladina zvýšená, ledviny nefungují správně.

Urea je konečným produktem metabolismu bílkovin a aminokyselin. Močovina je vylučována především ledvinami, nepatrné množství je vylučováno potem. Koncentrace v krvi stoupá při zvýšení tvorby urey (vliv proteinů ve stravě) a poklesu GF. Vylučování závisí na příjmu bílkovin a tělesné aktivitě.

Chemické vyšetření moči a vyšetření močového sedimentu se provádí z čerstvé, pokud možno ranní moči.

Kyselina močová vzniká jako odpadní produkt při trávení ve stravě přirozeně přítomných látek zvaných puriny. Zdravý organismus dokáže nadbytek kyseliny močové vyloučit močí. Narušení tohoto procesu často poukazuje na onemocnění dnou.

Ferritin se vyskytuje ve všech buňkách těla a v tělesných tekutinách, ale nejvíce je soustředěn v játrech, slezině, kostní dřeni a v kosterním a srdečním svalstvu. V organismu slouží jako zásobárna železa.

TSH je hormon stimulující štítnou žlázu. Uvolňování TSH je centrálním regulačním mechanismem biologické aktivity hormonů štítné žlázy. Má stimulační účinky na všech stupních vytváření a sekrece hormonů štítné žlázy. Hladina TSH je nejcitlivějším ukazatelem primární funkce štítné žlázy.

PSA je prostatický specifický antigen. Jedná se o sloučeninu, která patří mezi nejznámější tumor markery, tj. sloučeniny užívané v diagnostice a monitoraci nádorových onemocnění. Hlavní využití má PSA v diagnostice rakoviny prostaty.

FPSA je volný  prostatický specifický antigen, který se využívá při stanovení poměru obsahu celkového PSA.

Separací séra se rozumí oddělení krevní sraženiny. Krev se pro získání čistého séra centrifuguje.

DOPORUČENÍ
Jak se připravit na odběr?