Léčebné lázně Bohdaneč

+420 466 860 860  |  obchod@llb.cz

Výzva k převzetí akcií – stanovení dodatečné lhůty

Výzva k převzetí akcií – stanovení dodatečné lhůty

Předseda představenstva společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 47452421, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 (,,Společnost“), tímto v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 7. března 2022 od 14:00 hod., v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 (,,Valná hromada“), v souladu s § 542 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (,,Občanský zákoník“), a s použitím § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích}, v platném znění (,,ZOK“), vyzval dne 31. března 2022 akcionáře k převzetí příslušného počtu listinných akcií Společnosti ve formě na jméno, ve lhůtě od 31. března 2022 do      1. června 2022, za uvedených podmínek.