Léčebné lázně Bohdaneč

+420 466 860 860  |  obchod@llb.cz

!!UPOZORNĚNÍ!! V roce 2022 budou moci věrnostní kartu a výhody s ní spojené získat i klienti, kteří v období od roku 2018  absolvovali samoplátecký pobyt v našich lázních a to i prostřednictvím cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, případně formou hotelového ubytování s dokupovanými procedurami (nejméně deset nocí – kumulativně).

VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Léčebné lázně Bohdaneč a.s. vám od 1. 1. 2018 nabízejí možnost získání věrnostní klientské karty. Nárok na vystavení karty a s ní spojené výhody získává klient při zakoupení léčebných či wellness pobytů v délce trvání nejméně 10 nocí společně se stravováním a čerpáním procedur (nevztahuje se na pobyty absolvované před 1. 1. 2018, komplexní pobyty hrazené zdravotními pojišťovnami).

VÝHODY MAJITELŮ VĚRNOSTNÍCH KLIENTSKÝCH KARET V ROCE 2022

Bronzová úroveň
• 10% sleva na další zakoupené pobyty
• slevy u partnerů programu SPHERE (www.sphere.cz)
Podmínka pro zisk karty na bronzové úrovni:
Absolvování pobytů v délce nejméně 10 nocí (platí od 1. 1. 2018) včetně stravování a čerpání procedur.

Stříbrná úroveň
• 12% sleva na další zakoupené pobyty
• 10% sleva na dokupované procedury
• volný vstup na všechna kulturní vystoupení v rámci Léčebných lázní Bohdaneč a.s.
• slevy u partnerů programu SPHERE (www.sphere.cz)
Podmínka pro posunutí na stříbrnou úroveň:
Absolvování pobytů v délce nejméně 30 nocí (platí od 1. 1. 2018) včetně stravování a čerpání procedur.

Zlatá úroveň
• 15% sleva na další zakoupené pobyty
• 10% sleva na dokupované procedury
• parkování v rámci pobytu za 1 Kč / noc
• volný vstup do solné jeskyně po celou dobu pobytu ve vyhrazených hodinách
• volný vstup na všechna kulturní vystoupení v rámci Léčebných lázní Bohdaneč a.s.
• slevy u partnerů programu SPHERE (www.sphere.cz)
Podmínka pro posunutí na zlatou úroveň:
Absolvování pobytů v délce nejméně 70 nocí (platí od 1. 1. 2018) včetně stravování a čerpání procedur

 • Karta je vystavovaná na jméno a je nepřenosná (sleva na pobyt a další služby bude poskytnuta pouze konkrétnímu držiteli karty, nikoliv dalším osobám). 
 • Jednotlivé pobyty se sčítají bez časového omezení.
 • Věrnostní kartu vydávají na požádání recepce lázní po ukončení pobytu, během kterého vznikl na tuto kartu nárok. 
 • Pokud nárok na posunutí do další úrovně věrnostního programu vznikl v průběhu vašeho pobytu v lázních, budete moci výhody s tímto spojené čerpat až při dalším pobytu (posunutí do další úrovně věrnostního programu bude provedeno po ukončení pobytu).
 • Všem stávajícím držitelům věrnostních karet Léčebných lázní Bohdaneč a.s. vydaných před 1. 1. 2020 doporučujeme bezplatnou výměnu karty při osobní návštěvě na recepcích lázní (pokračovat v novém systému budete na stejné úrovni, jakou jste měli doposud). Nenechte se připravit o výhody programu SPHERE!
 • Výhody věrnostního programu nelze využít při pobytu hrazeném zdravotní pojišťovnou (komplexní lázeňská péče).
 • Výhody věrnostních karet dle jednotlivých úrovní budou poskytovány v závislosti na aktuálních vládních nařízeních vydaných v souvislosti s koronavirovou krizí.
 • Při ztrátě věrnostní karty Vám bude účtován poplatek 500 Kč za vystavení duplikátu.
 • Výhody věrnostního programu dle úrovně své karty můžete využít také při pobytech v našich sesterských Lázních Teplice nad Bečvou a.s. (více na www.ltnb.cz). Počet nocí odbydlených v těchto lázních se však do věrnostního programu Léčebných lázních Bohdaneč a.s. nezapočítává.
 • SLEVY V LÉČEBNÝCH LÁZNÍCH BOHDANEČ NELZE UPLATNIT při úhradě poplatku z pobytu a doplatků při komplexní lázeňské péči. Slevy z věrnostního programu se nesčítají s jinými slevami, neplatí na akční a cenově zvýhodněné služby (pobyty a procedury) a pobyty zakoupené přes zprostředkovatele, pokud není v konkrétní akční nabídce uvedeno jinak.
 • S věrnostní kartou Léčebných lázní Bohdaneč můžete zároveň využívat výhody a slevy v rámci programu Sphere Card na více než 9 000 obchodních místech v České a Slovenské republice. Karty Sphere card přinášejí svým držitelům přímé výhody a slevy od 5 do 30 % i více. Kompletní a aktuální databázi všech poskytovatelů výhod a slev najdete na www.sphere.cz.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Pobyty se sčítají bez časového omezení. S věrnostním programem Léčebných lázní Bohdaneč lze dle úrovně karty využívat výhody přímo v lázních (slevy až 15% na další zakoupené pobyty, slevy až 10% na dokupované procedury, volný vstup do bazénů, parkovné za 1 Kč / den nebo volný vstup na kulturní vystoupení v lázních), využívat slevy u 9 000 partnerů programu SPHERE (www.sphere.cz) nebo výhody na stejné úrovni karty uplatnit při pobytech v Lázních Teplice nad Bečvou (www.ltnb.cz).

Nárok na vystavení karty a s ní spojené výhody získává klient při zakoupení léčebných či wellness pobytů pro samoplátce (pobytové balíčky z Katalogu pobytů) nebo absolvováním příspěvkové lázeňské péče a to v minimální kumulativní délce 10 nocí, společně se stravováním a čerpáním procedur. Jednotlivé další pobyty se pak sčítají bez časového omezení až po dosažení zlaté úrovně. Do programu se nepočítají noci odbydlené při komplexní lázeňské péči hrazené zdravotní pojišťovnou, pobyty zakoupené u cestovních kanceláři či jiných zprostředkovatelů, ani pobyty hotelového typu s dokupovanými procedurami.

Věrnostní kartu vydávají na základě vyplnění registračního formuláře recepce a to po ukončení pobytu, během kterého nárok na tuto kartu vznikl.

Klientům, kterým skončilo členství ve starém věrnostním programu lázní v průběhu roku 2019, bude po vrácení staré karty vystavena nová věrnostní karta. O výměnu je potřeba zažádat osobně na recepcích lázní. V novém programu budete pak pokračovat na stejné úrovni (např. stříbrná karta stará = stříbrná karta nová).

Výměnu nebo vydání karty provádíme pouze při osobní návštěvě klienta na recepcích lázní, kde klient vyplní žádost o vstup do nového věrnostního programu a podepíše souhlas s pravidly tohoto programu. Následně je mu vydána nová věrnostní karta, která je propojena do informačního systému lázní, aby mohl začít využívat všech výhod programu a byly mu připisovány noci z příslušných pobytů k postupu do dalších úrovní programu. Zasílání karet poštou proto bohužel není možné.

Jestliže si klient v minulosti nepožádal o vstup do věrnostního programu a nebyl držitelem žádné karty, začíná v roce 2020 v novém programu od začátku, tzn. za prvních odbydlených 10 nocí u pobytů dle pravidel programu, získá na požádání bronzovou úroveň karty.

Pokud nárok na posunutí do další úrovně věrnostního programu (získal jste potřebný počet nocí) vznikl v průběhu vašeho pobytu v lázních, budete moci výhody s tímto spojené čerpat až při dalším pobytu (posunutí do další úrovně věrnostního programu bude provedeno po ukončení stávajícího pobytu).

Ano, do věrnostního programu se mohou zapojit také klienti, kteří v lázních absolvují příspěvkovou lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou.

Karta je vystavovaná na jméno a je nepřenosná.

Platnost věrnostní karty je vždy vyznačena na přední straně karty.

Slevy z věrnostního programu se nesčítají s jinými slevami, neplatní na akční a cenově zvýhodněné služby (pobyty nebo procedury) a pobyty zakoupené přes zprostředkovatele (zaměstnavatel apod.).

Stav úrovně vaší věrnostní karty vám rádi sdělíme na rezervačním oddělení.

Ztrátu či odcizení karty co nejdříve sdělte písemně či telefonicky rezervační kanceláři Léčebných lázní Bohdaneč (tel. 466 860 860, e-mail obchod@llb.cz). Při ztrátě věrnostní karty Vám bude účtován poplatek 500 Kč za vystavení duplikátu. Tento duplikát si je potřeba vyzvednout osobně.

V případě, že klient souhlasil se zpracováním svých osobních údajů, jsou tyto údaje Léčebnými lázněmi Bohdaneč a.s. zpracovávány výlučně v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů dle Nařízení GDPR.

Věříme, že budete spokojeni s výhodami, které vám věrnostní karta Léčebných lázní Bohdaneč ve spolupráci se Sphere card přinese.