ÚVOD » ČASTÉ DOTAZY (FAQ)

časté dotazy (FAq)

Léčebné lázně Bohdaneč jsou dlouhá léta vyhledávaným místem k léčbě pohybového ústrojí, k následné péči po ortopedických operacích a výměnách kloubů, přičemž využíváme přírodního léčivého zdroje – slatiny a přírodní minerální vody. Délku lázeňské péče stanovuje platný Indikační seznam. Délka KLP dle jednotlivých indikací je 21 nebo 28 dní. Seznam léčených nemocí naleznete v Indikačním seznamu. Více zde: https://llb.cz/o-laznich/co-lecime/

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je podle zákona hrazenou službou, je-li poskytována jako nezbytná součást léčebného procesu, kdy její poskytnutí doporučil ošetřující lékař, a potvrdila zdravotní pojišťovna. Pacient musí čerpat všechny její služby (ubytování, stravování a léčení) v registrovaném lázeňském zařízení.

Zdravotní pojišťovny hradí lázeňskou péči ve dvou variantách:

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE (KLP) Zdravotní pojišťovna hradí vše: léčbu, ubytování i celodenní stravu. KLP čerpáte v době své pracovní neschopnosti. Doba platnosti návrhu na KLP je zpravidla 3 měsíce od data jeho schválení zdravotní pojišťovnou, pokud není v indikačním seznamu uvedeno jinak. Pacient musí nastoupit do lázní v době platnosti návrhu. Systém KLP funguje na základě předvolání, které obdržíte nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. Současně vám sdělíme všechny další nezbytně nutné informace (místo ubytování, co je třeba si vzít s sebou, možné způsoby dopravy do lázeňských objektů…). Termín nástupu na KLP si lázně určují podle svých volných termínů. Pro pacienta je vždy závazný.

PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE (PLP) Zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu. Ubytování a stravování si platíte sami. Poskytuje se v případech, kdy nejsou splněny podmínky pro KLP, především u chronických onemocnění, a to zpravidla jednou za dva roky. PLP čerpáte v době své dovolené.

Pobyt na KLP / PLP je možné rezervovat i s předstihem, před vystavením návrhu na lázeňskou péči, dle vašich požadavků a dle aktuální volné kapacity. Rezervační poplatek činí 2 000 Kč. Rezervační poplatek bude vrácen pouze v případě, kdy pojištenec neobdrží od zdravotní pojišťovny schválený návrh na KLP / PLP, ale provede změnu rezervace na samoplátecký pobyt v minimální délce 2 noci.

Je-li nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem ke zdravotnímu stavu pacienta nebo k nutnosti jeho zaškolení v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pacienta, navrhne průvodce doporučující lékař v návrhu na lázeňskou péči. Pobyt průvodce (ubytování a celodenní stravování) u komplexní lázeňské péče hradí zdravotní pojišťovna pacienta, a to pouze v případě, kdy jeho nezbytnost pojišťovna potvrdí. Průvodce pacienta platí v lázních poplatek z pobytu. Pacienta do lázní můžete doprovázet také jako samoplátce za zvýhodněných podmínek.

Pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, požádejte praktického lékaře nebo ambulantního specialistu o doporučení lázeňské léčebně rehabilitační péče. Na základě tohoto doporučení návrh na lázeňskou péči vystavuje registrující praktický lékař, ambulantní specialista nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Pokud vaše onemocnění (indikace) patří mezi nemoci, které léčíme, požádejte lékaře o navržení léčby v našich lázních.

Na místo první volby v návrhu na lázeňskou péči vypíše lékař Léčebné lázně Bohdaneč, což vám zaručí léčbu právě v našem zařízení. Návrh na lázně zasílá lékař zdravotní pojišťovně. Dle dohody jej můžete pojišťovně doručit i osobně. Nebojte se obrátit s jakýmkoli dotazem na naše lázně. Rádi vám poradíme v rámci platné legislativy. Na telefonním čísle 466 860 134 vám poskytneme potřebné informace a pomůžeme s vyřízením nástupu do lázní.

Zdravotní pojišťovna návrh přezkoumá a schválí, jsou-li v něm uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká kontraindikace. V odůvodněných případech může pojišťovna místo navrhované komplexní lázeňské péče potvrdit příspěvkovou lázeňskou péči. Schválený návrh na lázeňskou péči odesílá zdravotní pojišťovna přímo do našich lázní. Veškeré informace potřebné k nástupu obdržíte od nás. Pokud zdravotní pojišťovna neschválí lázeňskou léčbu, vydá „vyjádření“ na návrhu vystavujícímu lékaři nebo dopisem klientovi.

Pokud vám vaše původní zdravotní pojišťovna (ZP) schválila návrh na lázeňskou péči, ale vy k nám pojedete v době, kdy už budete pojištěni u jiné ZP, musíte si u nové ZP úhradu za pobyt v lázních zajistit. Vaší povinností je také vrátit do 8 dnů původní ZP průkaz pojištěnce a v lázních se prokázat průkazkou aktuální ZP. ZP hradí náklady na zdravotní péči pouze svým pojištěncům. Pokud si pojištěnec nedomluví úhradu lázní s novou ZP nebo při nástupu na lázeňskou péči předloží neplatný průkaz pojištěnce, může být proti němu ze strany lázní uplatněn nárok na úhradu poskytnuté lázeňské péče.

Zdravotní pojišťovna hradí ubytování ve 2lůžkovém pokoji se základním vybavením v kategorii pokoje Standard A (sociální zařízení je součástí pokoje) nebo Standard B (sociální zařízení je společné pro více pokojů). Stravování hradí formou plné penze dle „lázeňského dietního systému“ (racionální a dietní strava).

Ubytování v lázeňském zařízení a pokoj přiděluje Rezervační kancelář dle aktuálně volných termínů. Část naší ubytovací kapacity je vyhrazena pro lázeňskou péči ve standardech hrazených zdravotní pojišťovnou. Zbývající počet lůžek máme v pokojích vyššího standardu.

Pokud jsou pokoje hrazené zdravotními pojišťovnami obsazené, nabídneme pacientovi ubytování v pokoji vyšší kategorie za příplatek. O nadstandardní ubytování může před nástupem na KLP požádat sám pacient. CENÍK PŘÍPLATKŮ ZA UBYTOVÁNÍ. Nad rámec úhrady zdravotní pojišťovny si můžete za příplatek objednat ubytování ve 2lůžkovém pokoji vyšší kategorie či v pokoji 1lůžkovém.

Od 1.1.2024 se poplatek z pobytu (dříve lázeňský poplatek) vztahuje na pacienty KLP/PLP.

Výše poplatku z pobytu činí 21 Kč za osobu a každý započatý den. Neplatí se za den příjezdu. Od poplatku z pobytu je osvobozena:

a) nevidomá osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby
b) osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P a její průvodce
c) osoba mladší 18 let

Na všechny ostatní osoby starší 18 let (včetně pacientů na příspěvkové lázeňské péči) se poplatek za pobyt vztahuje.

Ne. Přerušení lázeňské léčby je možné pouze z důvodu hospitalizace v nemocnici či ze závažných rodinných důvodů. Odjet z lázní nemůžete ani v neděli, přestože nemáte naplánované procedury. Opuštění lázeňského zařízení bez předchozího schválení primářem se považuje za závažné porušení léčebného režimu a může být i důvodem k předčasnému ukončení lázeňské péče. Náklady spojené s rezervací lůžka musí pacient lázním uhradit.

Bohužel ne. Pacient během léčebného pobytu musí být vždy ubytován v lázeňském zdravotnickém zařízení bez ohledu na to, zda jeho lázeňskou péči platí zdravotní pojišťovna plně nebo částečně. Všechny složky PLP, tj. léčení, ubytování a stravu, musí pacient čerpat v registrovaném lázeňském zařízení, tj. musí být poskytnuty v našich zařízeních.

Dietoterapie je významnou součástí lázeňské léčby. Dietu v rámci lázeňského dietního systému předepisuje vždy lázeňský lékař. Základní diety poskytujeme bez příplatku.

Speciální diety u diagnostikovaného onemocnění předepsané lázeňským lékařem jsou pro pacienty a jejich průvodce bez příplatku. Pokud požadavek na speciální dietu není uveden v návrhu na lázeňskou péči, musí pacient/průvodce doložit potvrzení praktického lékaře nebo specialisty. Individuální dieta je vždy za příplatek. Pro samoplátce jsou všechny diety s příplatkem.  

Více informací zde: https://medi-spa.cz/o-medical-spa/ubytovani-a-strava/

Rozhodně zdravotní pomůcky a léky, které pravidelně užíváte v množství postačujícím na celou dobu lázeňské péče. O této skutečnosti informujte lékaře při vstupní prohlídce. Součástí lázeňské péče je i pohybová léčba, příp. cvičení v bazénu a plavání. Doporučujeme vám vzít si s sebou oděv na cvičení, plavky a pohodlnou obuv.

Ano. Přejete-li si strávit pobyt v lázních s vašim blízkým, nebo si sami chcete prodloužit pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou, nabízíme vám cenově zvýhodněný pobyt pro doprovod (nevyžádaného lékařem) pro klienta na komplexní nebo příspěvkové péči. Nabídka platí pouze pro doprovod klienta na komplexní a příspěvkové péči při společném ubytování s klientem komplexní nebo příspěvkové péče na jednom pokoji.

Za pavilonem Jubilejní se nachází nehlídané monitorované placené parkoviště o kapacitě 180 parkovacích míst (z toho 8 parkovacích míst pro imobilní občany). Vjezd na parkoviště je viditelně označen z výpadovky na Hradec Králové (odbočka doprava před obchodem Modely letadel.cz). Parkovné se platí při příjezdu na recepci, kde vám bude vydána parkovací karta.

CENÍK PARKOVNÉHO
Prvních 30 minut: ZDARMA
Každých dalších 30 minut: 20 Kč
Celý den: 60 Kč
SLEVA: 2 hodiny zdarma v případě čerpání procedury
Pro klienty ZTP/P parkování ZDARMA