Léčebné lázně Bohdaneč

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva akciové společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., IČO: 474 52 421, se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 („Společnost„) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI („Valná hromada“) která se bude konat dne 21. července 2022 od 15:00 hod. na adrese Lighthouse Waterfront Tower, Jankovcova 1569/2C, 170 00 Praha 7, 10. patro.

VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ

Předseda představenstva společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 474 52 421, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 („Společnost“),

tímto v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 7. března 2022 od 14:00 hod., v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 („Valná hromada“), v souladu s § 542 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“), a s použitím § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („ZOK“), vyzývá akcionáře k převzetí příslušného počtu listinných akcií Společnosti ve formě na jméno, ve lhůtě od 31. března 2022 do 1. června 2022, za níže uvedených podmínek.

Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií ve formě na majitele na listinné akcie ve formě na jméno

Na valné hromadě společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., IČO: 47452421, se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 („Společnost„), konané dne 7. března 2022 od 14:00 hod. v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, bylo rozhodnuto o přeměně všech, tj. 47 006 ks (slovy: čtyřicet sedm tisíc šest kusů) zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na majitele na 47 006 ks (slovy: čtyřicet sedm tisíc šest kusů) listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na jméno.

V návaznosti na výše uvedené Společnost nechá zrušit evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů a zveřejní výzvu akcionářům Společnosti k převzetí listinných akcií ve formě na jméno, v souladu s § 536 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ – STANOVENÍ DODATEČNÉ LHŮTY

Předseda představenstva společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 47452421, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 (,,Společnost“), tímto v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 7. března 2022 od 14:00 hod., v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 (,,Valná hromada“), v souladu s § 542 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (,,Občanský zákoník“), a s použitím § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích}, v platném znění (,,ZOK“), vyzval dne 31. března 2022 akcionáře k převzetí příslušného počtu listinných akcií Společnosti ve formě na jméno, ve lhůtě od 31. března 2022 do      1. června 2022, za uvedených podmínek.

VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ

Předseda představenstva společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 474 52 421, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 („Společnost“),

tímto v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 7. března 2022 od 14:00 hod., v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 („Valná hromada“), v souladu s § 542 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“), a s použitím § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („ZOK“), vyzývá akcionáře k převzetí příslušného počtu listinných akcií Společnosti ve formě na jméno, ve lhůtě od 31. března 2022 do 1. června 2022, za níže uvedených podmínek.

Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií ve formě na majitele na listinné akcie ve formě na jméno

Na valné hromadě společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., IČO: 47452421, se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 („Společnost„), konané dne 7. března 2022 od 14:00 hod. v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, bylo rozhodnuto o přeměně všech, tj. 47 006 ks (slovy: čtyřicet sedm tisíc šest kusů) zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na majitele na 47 006 ks (slovy: čtyřicet sedm tisíc šest kusů) listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na jméno.

V návaznosti na výše uvedené Společnost nechá zrušit evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů a zveřejní výzvu akcionářům Společnosti k převzetí listinných akcií ve formě na jméno, v souladu s § 536 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.