Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Vážení klienti,

chtěli bychom vás tímto ujistit, že na základě usnesení vlády České republiky ze dne 6. 4. 2021, č. 353 „o přijetí krizového opatření“ může být v našich lázních i nadále poskytována komplexní a příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče.

Zakázány jsou pouze samoplátecké pobyty. 

Tým LLB

Lázeňská péče se poskytuje jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž potřebu a nezbytnost doporučuje ošetřující lékař a potvrzuje revizní lékař ZP (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Lázeňská léčba s využitím přírodních léčivých zdrojů je dle platné legislativy lůžkovou formou zdravotní péče. Pacient musí být ubytován v registrovaném zdravotnickém zařízení. Způsob úhrady lázeňské péče ze zdravotního pojištění formu zdravotní péče nemění. Komplexní i příspěvková lázeňská péče jsou vždy péčí lůžkovou a nelze je poskytovat ambulantně.

Systém poskytování lázeňské péče funguje na základě předvolání. K nástupu na pobyt budete předvoláni nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. Termín nástupu na lázeňskou péči je pro pacienta závazný!

Indikace lázeňské péče pro dospěléČíslo indikace pro lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou
Nemoci nervovéVI/2, 3, 8, 9, 10, 11
Nemoci pohybového ústrojíVII/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 99

Lázeňská péče hrazená pojišťovnou

Komplexní lázeňská péče:

Příspěvková lázeňská péče