Léčebné lázně Bohdaneč

LÁZEŇSKÁ PÉČE HRAZENÁ POJIŠŤOVNOU

Lázeňská péče se poskytuje jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž potřebu a nezbytnost doporučuje ošetřující lékař a potvrzuje revizní lékař ZP (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Lázeňská léčba s využitím přírodních léčivých zdrojů je dle platné legislativy lůžkovou formou zdravotní péče. Pacient musí být ubytován v registrovaném zdravotnickém zařízení. Způsob úhrady lázeňské péče ze zdravotního pojištění formu zdravotní péče nemění. Komplexní i příspěvková lázeňská péče jsou vždy péčí lůžkovou a nelze je poskytovat ambulantně.

Systém poskytování lázeňské péče funguje na základě předvolání. K nástupu na pobyt budete předvoláni nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. Termín nástupu na lázeňskou péči je pro pacienta závazný!

Indikace lázeňské péče pro dospěléČíslo indikace pro lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou
Nemoci nervovéVI/2, 3, 8, 9, 10, 11
Nemoci pohybového ústrojíVII/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 99

Typy lázeňské péče

Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče (KLP)

  • péče plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění,
  • klient je během léčby v pracovní neschopnosti.

Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče (PLP)

  • zdravotní pojišťovna hradí pouze léčbu, ubytování a strava jsou v režii klienta,
  • klient není během léčby v pracovní neschopnosti.