Upravit stránku

Rehabilitace s poukazem FT

Fyzioterapeutická rehabilitace hrazená zdravotní pojišťovnou. Dostupnost ambulantní rehabilitace (procedur na poukaz FT) hrazené ze zdravotního pojištění je složitě regulována. Lázně jsou vázány úhradovými limity zdravotních pojišťoven a pacienty limituje frekvence opakování takové rehabilitace. Procedury předepsané lékařem v poukazu FT vám poskytneme dle aktuální kapacity lázeňských balneoprovozů.

Poukaz na ošetření FT

Poukaz na ošetření FT vystavuje lékař specialista např. rehabilitační lékař, případně praktický lékař. Ošetřující lékař musí pro předpis léčebných procedur použít konkrétní tiskopis. Uvede na něm jednoznačnou specifikaci procedur, délku procedury v minutách a jejich celkový počet. V případě, že klient při nástupu na pobyt nepředloží originál platného poukazu FT, nebudou mu procedury poskytnuty.

Ambulantní rehabilitaci nabízí Léčebné lázně Bohdaneč klientům pojištěným u: 

  • Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra,
  • Oborové zdravotní pojišťovny,
  • Vojenské zdravotní pojišťovny,
  • České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Rehabilitační nebo praktický lékař vám může na ambulantní péči doporučit například:

  • léčebný tělocvik skupinový v bazénu
  • mobilizace páteře a periferních kloubů
  • techniky měkkých tkání
  • léčebný tělocvik individuální
  • elektroléčbu