REZERVACE KLP

REZERVACE KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ PÉČE (KLP)
PRO DOSPĚLÉ


Rezervační poplatek za předběžnou rezervaci činí 2 000 Kč. Rezervační poplatek je nevratný. Splatnost poplatku je 14 dní od data potvrzení předběžné rezervace KLP. Datem úhrady se rozumí datum připsání platby na účet lázní.

Smluvní vztah mezi společností Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 47452421, zapsané v OR u KS v Hradci Králové, odd. B, vl. 807 a objednatelem se vedle potvrzené objednávky služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou řídí aktuálně platnými ceníky a dále Všeobecnými podmínkami pro poskytování lázeňské rehabilitační péče pro dospělé. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že se s podmínkami objednávky, ceníky a Všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Odesláním objednávky svým souhlasem umožňujete společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zpracovat vaše osobní údaje, zejména e-mailovou adresu, zařadit je do databáze a použít jepro další reklamní a marketingové účely. Obchodní sdělení Vám budou zasílána prostřednictvím elektronických zpráv dle zákona č. 480/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím své žádosti na e-mail: obchod@llb.cz.