ÚVOD » O LÁZNÍCH » INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

O LÁZNÍCH

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

Pozvánka na Valnou hromadu

Předseda představenstva akciové společnosti Léčebné lázně Bohdaneč  a.s., IČO: 47452421, se sídlem Masarykovo nám. č.p. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807, svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, která se bude konat dne 26. června 2023 od 9:00 hod., na adrese Rustonka R2, Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8 – Karlín, 3. patro.

Odpovědi na nejčastější dotazy související s výplatou výtěžku z prodeje nepřevzatých akcií naleznete v prokliku níže, případně se dotazujte na office@foxlegal.cz. Speciální telefonická linka 775 886 557 vytvořená pro tento účel je obsluhována v pracovních dnech 9 – 12 hod., je však kvůli velkému počtu dotazů přetížená. Na jiných telefonických kontaktech Léčebných lázní Bohdaneč a.s. odpovědi na dotazy nejsou poskytovány. 

Veškeré nezbytné informace jsou již  obsažené ve výzvě, která byla všem příslušným bývalým akcionářům zaslána poštou.

Společnost Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 474 52 421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 („Společnost“), tímto oznamuje všem svým bývalým akcionářům, že jejich akcie, které si nepřevzali v řádné ani dodatečné lhůtě, byly prodány s odbornou péči v souladu s ustanovením § 544 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“).

Společnost vyplatí výtěžek z prodeje akcií vlastníkům po započtení pohledávek vzniklých Společnosti v souvislosti s prodejem akcií. Žádosti o výplatu výtěžku prosím zasílejte na e-mailovou adresu: akcie@llb.cz, případně na adresu sídla Společnosti. Veškeré informace, včetně ceny jednotlivých akcií, Vám Společnost poskytne také na tel. č. 775 886 557, a to v pracovních dnech od 9 hod do 12 hod.

VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ

Předseda představenstva společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 474 52 421, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 („Společnost“),

tímto v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 7. března 2022 od 14:00 hod., v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 („Valná hromada“), v souladu s § 542 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“), a s použitím § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („ZOK“), vyzývá akcionáře k převzetí příslušného počtu listinných akcií Společnosti ve formě na jméno, ve lhůtě od 31. března 2022 do 1. června 2022, za níže uvedených podmínek.

Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií ve formě na majitele na listinné akcie ve formě na jméno

Na valné hromadě společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., IČO: 47452421, se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 („Společnost„), konané dne 7. března 2022 od 14:00 hod. v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, bylo rozhodnuto o přeměně všech, tj. 47 006 ks (slovy: čtyřicet sedm tisíc šest kusů) zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na majitele na 47 006 ks (slovy: čtyřicet sedm tisíc šest kusů) listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na jméno.

V návaznosti na výše uvedené Společnost nechá zrušit evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů a zveřejní výzvu akcionářům Společnosti k převzetí listinných akcií ve formě na jméno, v souladu s § 536 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ – STANOVENÍ DODATEČNÉ LHŮTY

Předseda představenstva společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 47452421, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 (,,Společnost“), tímto v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 7. března 2022 od 14:00 hod., v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 (,,Valná hromada“), v souladu s § 542 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (,,Občanský zákoník“), a s použitím § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích}, v platném znění (,,ZOK“), vyzval dne 31. března 2022 akcionáře k převzetí příslušného počtu listinných akcií Společnosti ve formě na jméno, ve lhůtě od 31. března 2022 do      1. června 2022, za uvedených podmínek.

VÝZVA K PŘEVZETÍ AKCIÍ

Předseda představenstva společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 474 52 421, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 („Společnost“),

tímto v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti konané dne 7. března 2022 od 14:00 hod., v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 („Valná hromada“), v souladu s § 542 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“), a s použitím § 342 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („ZOK“), vyzývá akcionáře k převzetí příslušného počtu listinných akcií Společnosti ve formě na jméno, ve lhůtě od 31. března 2022 do 1. června 2022, za níže uvedených podmínek.

Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií ve formě na majitele na listinné akcie ve formě na jméno

Na valné hromadě společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., IČO: 47452421, se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 („Společnost„), konané dne 7. března 2022 od 14:00 hod. v budově Lighthouse Waterfront Towers, 10. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, bylo rozhodnuto o přeměně všech, tj. 47 006 ks (slovy: čtyřicet sedm tisíc šest kusů) zaknihovaných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na majitele na 47 006 ks (slovy: čtyřicet sedm tisíc šest kusů) listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) ve formě na jméno.

V návaznosti na výše uvedené Společnost nechá zrušit evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů a zveřejní výzvu akcionářům Společnosti k převzetí listinných akcií ve formě na jméno, v souladu s § 536 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.