OBECNÉ INFORMACE

Obecné informace k rezervaci pobytu KLP/PLP

Dle jednotné metodiky platné pro všechny zdravotní pojišťovny a pojištěnce je systém poskytování lázeňské péče KLP / PLP předvolánkový – tzn. lázeňské zařízení předvolá pacienta k nástupu léčebného pobytu nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným nástupem. Současně mu sdělí všechny nezbytně nutné informace potřebné pro pobyt. Termín předvolání je pro pacienta závazný.

 • Pobyt na KLP/PLP je možné rezervovat i s předstihem, před vystavením návrhu na lázeňskou péči, dle vašich požadavků a dle aktuální volné kapacity.
 • Rezervační poplatek činí 2 000 Kč (s výjimkou přímých překladů z lůžka na lůžko). Rezervace se nevztahuje na požadovaná čísla pokojů, situování pokojů, ani patra, pouze na kategorii ubytování v konkrétním lázeňském pavilonu.
 • Rezervační poplatek je u KLP/PLP nevratný.
 • Žádost o rezervaci je možná pouze v písemné formě, nelze ji provést telefonicky. 
 • Splatnost rezervačních poplatků je 14 dnů od data zaslání potvrzení rezervace konkrétního termínu. Datem úhrady se rozumí datum připsání platby na účet lázní.
 • Rezervační poplatek bude vrácen pouze v případě, kdy pojištěnec neobdrží od zdravotní pojišťovny schválený návrh na KLP/PLP, ale provede změnu rezervace na samoplátecký pobyt v minimální délce 7 nocí.
 • Kategorie pokojů, kde není vybírán příplatek pro komplexní lázeňskou péči, není možné rezervovat ani na KLP ani na PLP před dodáním návrhu na lázeňskou péči.
 • Pokud bude doručen návrh na jinou délku pobytu, než bylo objednáno, lázně si vyhrazují právo pojištěnce přestěhovat na délku pobytu přesahující délku rezervace, příp. změnit termín nástupu vzhledem k volným kapacitám a návaznosti ostatních rezervací.
 • Na úhradu rezervačního poplatku a příplatku na KLP, nelze využít benefitů od zaměstnavatele (např. prostřednictvím společnosti Benefit Plus) ani finanční poukázky (např. Sodexo, Edenred, UP).

Rezervace muže být zrušena z těchto závažných důvodů:

 • pokud nebude úhrada rezervačního poplatku provedena v daném termínu,
 • pokud nebude váš návrh na lázeňskou péči KLP/PLP, potvrzený vaší zdravotní pojišťovnou, doručen do našich lázní nejdéle 30 dnů před rezervovaným termínem nástupu (výjimkou je návrh na lázeňskou péči s naléhavostí I.),
 • pokud údaje, uvedené při rezervaci pobytu nebudou korespondovat s údaji uvedenými na návrhu na lázeňskou péči,
 • v případě vážných technických, provozních či organizačních důvodů na straně lázní,
 • v případě, že v došlém návrhu na lázeňskou péči lázeňský lékař nalezne zdravotní kontraindikace k lázeňské léčbě (návrh bude vrácen zdravotní pojišťovně),

O zrušení rezervace budete informováni písemně poštou, prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

Podstatné náležitosti pro rezervaci pobytu:

 • jméno a příjmení pojištěnce,
 • datum narození,
 • adresa bydliště,
 • telefonní kontakt,
 • e-mail,
 • zdravotní pojišťovna,
 • indikace KLP/PLP,
 • požadovaný termín nástupu, lázeňský pavilon, kategorie a typ pokoje.