ÚVOD » O LÁZNÍCH » CO LÉČÍME

INDIKACE / KONTRAINDIKACE

CO LÉČÍME

Indikační skupina VII

VII/1Revmatoidní artritis I – IV. stupně
VII/2Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba)
VII/3Ostatní séronegativní spondartritidy
VII/4Mimokloubní revmatismus a difuzní onemocnění pojiva (lupus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom)
VII/5Osteoporóza primární a sekundární, zejména se svalovými paravertebrogenními spasmy
VII/6Bolestivé stavy šlach, úponů, burz včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji
VII/7Coxartróza, Gonartróza
VII/8Artrózy v ostatních lokalizacích
VII/9Vertebrogenní syndrom
VII/10Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady
VII/11Stavy po úrazech pohybového ústrojí, včetně stavů po operacích páteře, meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního
VII/12Stavy po amputaci dolní končetiny, kdy je pojištěnec vybavený protézou
VII/99Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady, ve kterých se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele akutní lůžkové péče

Indikační skupina VI

VI/2Polyneuropatie s paretickými projevy
VI/3Kořenový syndrom vertebrogenního původu
VI/8Nervosvalová onemocnění – primární, sekundární a degenerativní
VI/9Syringomyelie s paretickými projevy
VI/10Dětská mozková obrna dospělých k udržení pracovní schopnosti
VI/11Parkinsonova nemoc primární

Kontraindikace - stavy nevhodné k lázeňské léčbě

Kouření
Těhotenství
Věk do 18 let (výjimku tvoří pouze plavání)
Křečové žíly – u masáží nohou a celkových masáží
Inkontinence moče a stolice
Psychózy a duševní poruchy
Horečnatá onemocnění
Alkoholismus a toxikománie
AIDS
Epilepsie (nástup možný pouze s vyjádřením neurologa, že ataka nebyla v posledních 6 měsících)
Všechny nemoci v akutním stádiu – infekce, záněty, záněty kůže, selhávání kardiovaskulárního aparátu
Krvácivé stavy a otevřené rány
Onkologická onemocnění
Stavy pod vlivem alkoholu a psychotropních látek
Závažnější choroby krve – hemofilie, leukémie
Následky poúrazových stavů – krevní výrony nebo jiné poúrazové stavy
Neléčený vysoký krevní tlak
Infekční onemocnění, onemocnění kůže nebo porucha integrity kůže
Snížená možnost komunikace nebo neschopnost dodržovat léčebný a domácí řád
Transitorní stavy zmatenosti, demence, stavy se sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný řád