Léčebné lázně Bohdaneč

PARKOVÁNÍ

Za pavilonem Jubilejní  se nachází nehlídané monitorované placené parkoviště o kapacitě 180 parkovacích míst (z toho 8 parkovacích míst pro imobilní občany). Vjezd na parkoviště je viditelně označen z výpadovky na Hradec Králové (odbočka doprava před obchodem Modely letadel.cz). Parkovné se platí při příjezdu na recepci, kde vám bude vydána parkovací karta. 

Pro vyložení zavazadel a vyřízení všech formalit spojených s nástupem na pobyt v sektoru MEDICAL SPA  je možno krátkodobě zaparkovat na placeném městském centrálním parkovišti, které se nachází přímo před vchodem do MEDICAL SPA v pavilonu Veselý (první odbočka doprava z kruhového objezdu směrem na Hradec Králové).

Pro vyložení zavazadel s nástupem na pobyt v sektoru KLP/PLP v pavilonu Jubilejní je možno krátkodobě zaparkovat před vchodem do LÉČEBNÝCH LÁZNÍ BOHDANEČ – PAVILON JUBILEJNÍ (druhá odbočka  doprava z kruhového objezdu směrem na Hradec Králové před obchodem Modely letadel.cz).

CENÍK PARKOVNÉHO

  • Prvních 30 minut: ZDARMA
  • Každých dalších 30 minut: 20 Kč
  • Celý den50 Kč
  • SLEVA: 2 hodiny zdarma v případě čerpání léčebné procedury
  • Pro klienty ZTP/P parkování ZDARMA

Před odjezdem nezapomeňte, prosím, zaplatit parkovné.

Placení parkovného se provádí na recepci v pavilonu Jubilejní pro sektor KLP/PLP nebo na recepci v pavilonu Veselý pro sektor MEDICAL SPA.

UPOZORNĚNÍ

1. Parkovací lístek odebraný z vjezdového stojanu si, prosím, vezměte s sebou. Platba probíhá pouze na recepcích.

2. Klienti, nastupující na vícedenní léčebné pobyty, obdrží po předložení parkovacího lístku v recepci vjezdovou magnetickou kartu platnou po celou délku pobytu.

3. Po zaplacení poplatku v recepci si obdržený lístek pro výjezd ponechte u sebe. Lístek je platný po dobu 15 minut.

Další parkovací místa jsou k dispozici  na dvou městských parkovištích, která jsou v těsné blízkosti lázní. První je při příjezdu z Pardubic po pravé straně (naproti autobusovému nádraží), druhé před hlavním vchodem lázní (pavilon Veselý). Obě tato parkoviště jsou placená.