PROCEDURY

TENS

Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) je aplikace elektrického proudu přes pokožku, která dráždí nervové kmeny a vlákna, což vede ke zmírnění bolesti. Jedná se o nízkoenergetické pulzy (frekvence 1 – 200 Hz) produkované nízkofrekvenčním oscilátorem. Indikuje se především u stavů vyžadujících utlumení bolesti (onemocnění páteře, poúrazové stavy) a u paréz.

Délka trvání procedury: 12 min.

Cena: 180 Kč

Informace o proceduře

  • onemocnění páteře,
  • kořenové syndromy,
  • poúrazové a pooperační stavy,
  • jako stimulace u paréz.
  • klienti se zavedeným kardiostimulátorem,
  • trofické změny kůže v místě aplikace,
  • kachexie,
  • akutní tuberkulóza,
  • u pacientů se sníženým prahem vnímání.

Máte zájem o proceduru?

Pro objednání nebo více informací nás kontaktujte na tel. 466 860 123
(všední dny 7:30 – 11:30, 12:00 – 15:00) nebo na emailu rozpis@llb.cz.