Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Za pavilonem Jubilejní  se nachází nehlídané monitorované placené parkoviště o kapacitě 180 parkovacích míst (z toho 8 parkovacích míst pro imobilní občany). Vjezd na parkoviště je viditelně označen z výpadovky na Hradec Králové (odbočka před lékárnou). Parkovné se platí při příjezdu  na recepci, kde vám bude vydána parkovací karta. 

Pro vyložení zavazadel a vyřízení všech formalit spojených s nástupem na pobyt je možno krátkodobě zaparkovat na placeném městském centrálním parkovišti, které se nachází přímo před hlavním vchodem do lázní u recepce pavilonu Veselý (první odbočka z kruhového objezdu směrem na Hradec Králové).

CENÍK PARKOVNÉHO

  • Prvních 30 minut: ZDARMA
  • Každých dalších 30 minut: 20 Kč
  • Celý den50 Kč
  • SLEVA: 2 hodiny zdarma v případě čerpání léčebné procedury
  • Pro klienty ZTP/P parkování ZDARMA

Před odjezdem nezapomeňte, prosím, zaplatit parkovné. Placení parkovného se provádí výhradně na recepci v pavilonu Veselý

UPOZORNĚNÍ

1. Parkovací lístek odebraný z vjezdového stojanu si, prosím, vezměte s sebou. Platba probíhá pouze na recepci v pavilonu Veselý.

2. Klienti, nastupující na vícedenní léčebné pobyty, obdrží po předložení parkovacího lístku v recepci pavilonu Veselý vjezdovou magnetickou kartu platnou po celou délku pobytu.

3. Po zaplacení poplatku v recepci si obdržený lístek pro výjezd ponechte u sebe. Lístek je platný po dobu 15 minut.

Další parkovací místa jsou k dispozici  na dvou městských parkovištích, která jsou v těsné blízkosti lázní. První je při příjezdu z Pardubic po pravé straně (naproti autobusovému nádraží), druhé před hlavním vchodem lázní (pavilon Veselý). Obě tato parkoviště jsou placená.