PRAKTICKÉ INFORMACE K POBYTU

PARKOVÁNÍ

Za pavilonem Jubilejní se nachází nehlídané monitorované placené parkoviště o kapacitě 180 parkovacích míst (z toho 8 parkovacích míst pro imobilní občany). Vjezd na parkoviště je viditelně označen z výpadovky na Hradec Králové (odbočka doprava před obchodem Modely letadel.cz). Parkovné se platí při příjezdu na recepci, kde vám bude vydána parkovací karta. 

CENÍK PARKOVNÉHO

  • Prvních 30 minut: ZDARMA
  • Každých dalších 30 minut: 20 Kč
  • Celý den: 60 Kč
  • SLEVA: 2 hodiny zdarma v případě čerpání procedury
  • Pro klienty ZTP/P parkování ZDARMA

Před odjezdem nezapomeňte, prosím, zaplatit parkovné. Placení parkovného se provádí na recepci v pavilonu Jubilejní.

UPOZORNĚNÍ

1. Parkovací lístek odebraný z vjezdového stojanu si, prosím, vezměte s sebou. Platba probíhá pouze na recepcích.

2. Klienti, nastupující na vícedenní léčebné pobyty, obdrží po předložení parkovacího lístku v recepci vjezdovou magnetickou kartu platnou po celou délku pobytu.

3. Po zaplacení poplatku v recepci si obdržený lístek pro výjezd ponechte u sebe. Lístek je platný po dobu 15 minut.