Upravit stránku

Dodatečná informace pro akcionáře o konání řádné valné hromady společnosti

Vážení akcionáři,

chceme Vás ubezpečit, že řádná valná hromada společnosti se bude konat v plánovaném termínu 26. března 2020 od 15:00 hod. na adrese Lighthouse Waterfront Tower, Jankovcova 1569/2C, 170 00 Praha 7, 10. patro.

Vzhledem k očekávanému vyššímu počtu zúčastněných osob koncentrovaných do jedné místnosti si Vás dovolujeme z preventivních důvodů požádat, abyste již v rámci prezence na valnou hromadu a následně po celou dobu konání valné hromady měli na obličeji ochrannou pomůcku a to respirátor třídy filtrace FFP3, který spolehlivě zajistí ochranu přenosu koronaviru. Každý účastník valné hromady bude na vstupu podroben měření tělesné teploty a dále bude postupováno podle aktuálních usnesení vlády, opatření Ministerstva zdravotnictví a obecně přijatých konvencí.

Tuto žádost uvádíme s ohledem na narůstající počet nakažených koronavirem a Vaši ochranu v souladu s doporučeními Vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví. Vyhověním této žádosti ochráníte sebe a ostatní účastníky valné hromady.
 

Děkujeme za pochopení.

Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Pozvánka na Valnou hromadu

Statutární ředitel akciové společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s., IČO: 474 52 421, se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 807 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, která se bude konat dne 26. března 2020 od 15:00 hod. na adrese Lighthouse Waterfront Tower, Jankovcova 1569/2C, 170 00 Praha 7, 10. patro.