Upravit stránku

Lázeňská péče se poskytuje jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž potřebu a nezbytnost doporučuje ošetřující lékař a potvrzuje revizní lékař ZP (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Lázeňská léčba s využitím přírodních léčivých zdrojů je dle platné legislativy lůžkovou formou zdravotní péče. Pacient musí být ubytován v registrovaném zdravotnickém zařízení. Způsob úhrady lázeňské péče ze zdravotního pojištění formu zdravotní péče nemění. Komplexní i příspěvková lázeňská péče jsou vždy péčí lůžkovou a nelze je poskytovat ambulantně.

Systém poskytování lázeňské péče funguje na základě předvolání. K nástupu na pobyt budete předvoláni nejpozději 5 pracovních dnů před nástupem. Termín nástupu na lázeňskou péči je pro pacienta závazný!

Indikace lázeňské péče pro dospěléČíslo indikace pro lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou
Nemoci nervovéVI/2, 3, 8, 9, 10, 11
Nemoci pohybového ústrojíVII/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 99

Druhy lázeňské péče hrazené pojišťovnou

Komplexní lázeňská péče 

  • Délka pobytu dle indikačního seznamu 21 dní/28 dní.

  • Pojišťovna hradí léčbu, ubytování a stravu ve smluvní úrovni. Klient hradí pouze příplatek za ubytování a stravování nad rámec této úrovně a lázeňský poplatek.
  • Časná pooperační rehabilitace - po operacích totální endoprotézy je klient přeložen "z lůžka na lůžko" nebo z "domova".
  • Klient je po dobu léčby v pracovní neschopnosti (případně využívá volna či dovolené).

Příspěvková lázeňská péče

  • Délka pobytu dle indikačního seznamu 14 dní/21 dní.
  • Pojišťovna hradí pouze léčení, klient hradí ubytování, stravu a lázeňský poplatek.
  • Lázeňskou péči není možno rozdělit na dílčí části, tj. léčebnou část zajistit ve zdravotnickém zařízení a ubytovat se mimo zdravotnické zařízení, případně na léčbu docházet z domova.
  • Klient není po dobu pobytu v pracovní neschopnosti.