Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Příspěvková lázeňská péče (PLP)

U tohoto typu pobytu probíhá stejný schvalovací proces jako u komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče. Zdravotní pojišťovna však hradí pouze léčení. Ubytování a stravu (plná penze základního typu) si klient hradí sám. Platnost schváleného návrhu u tohoto typu péče je 6 měsíců od data vystavení praktickým lékařem. Po dobu pobytu klient není v pracovní neschopnosti. Na základě zákona č. 1/2015 Sb. příspěvkovou lázeňskou péči není možno rozdělit na dílčí části, tj. léčebnou část zajistit ve zdravotnickém zařízení a ubytovat se mimo zdravotnické zařízení, případně na léčbu docházet z domova.

PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE NENÍ AMBULANTNÍ

Dne 6. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění. Podle ust. § 33 odst. 2 citovaného zákona musí být lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány. Součástí novely je rovněž tzv. indikační seznam, jehož zákonná forma určuje pravidla pro poskytování lázeňské péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Za lázeňskou léčebně rehabilitační péči pak citovaný zákon považuje jak komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči, tak příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči. V této souvislosti si Vás laskavě dovolujeme upozornit, že shora uvedenou změnou v minulosti platících pravidel, i v případě příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče platí, že ubytování a stravování musíte mít zajištěno ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení, které je součástí akreditace poskytovatele zdravotní péče, a to i přes to, že Vaše pojišťovna hradí pouze léčbu a Vy si ubytování i stravování hradíte z vlastních prostředků. Toto pravidlo je platné pro všechna lázeňská zařízení v České republice. Proto je nutné, abyste poukaz na lázeňský pobyt příspěvkové lázeňské péče v Léčebných lázních Bohdaneč vyřizovali prostřednictvím naší rezervační kanceláře. Vzhledem k výše uvedenému je možné čerpat příspěvkovou péči v našich lázních pouze v kombinaci s plnou penzí nebo polopenzí. Děkujeme za pochopení.

Ceník pobytu PLP 2022

Příspěvková péče – 15 dní / 14 nocí se základní stravou  servírovanou formou

Sektor Komplexní a příspěvkové péče

Pavilon / kategorie

Vedlejší sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna
01. 01. – 31. 03. 2022
01. 12. – 23. 12. 2022
01. 04. – 30. 04. 2022
01. 10. – 30. 11. 2022
01. 05. – 30. 09. 2022
dvoulůžkový pokoj jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj jednolůžkový pokoj
osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt
Jubilejní, Bílý / A 14 560 Kč 20 160 Kč 16 800 Kč 22 400 Kč 19 040 Kč 23 520 Kč
Bílý – pokoje s balkónem / A 15 120 Kč 20 720 Kč 17 360 Kč 22 960 Kč 19 600 Kč 24 080 Kč
Gočár / B 11 200 Kč 13 440 Kč 11 760 Kč 14 560 Kč 12 880 Kč 15 680 Kč

Příspěvková péče – 22 dní / 21 nocí se základní stravou servírovanou formou

Sektor Komplexní a příspěvkové péče

Pavilon / kategorie

Vedlejší sezóna Mezisezóna Hlavní sezóna
01. 01. – 31. 03. 2022
01. 12. – 23. 12. 2022
01. 04. – 30. 04. 2022
01. 10. – 30. 11. 2022
01. 05. – 30. 09. 2022
dvoulůžkový pokoj jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj jednolůžkový pokoj
osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt osoba / pobyt
Jubilejní, Bílý / A 21 840 Kč 30 240 Kč 25 200 Kč 33 600 Kč 28 560 Kč 35 280 Kč
Bílý – pokoje s balkónem / A 22 680 Kč 31 080 Kč 26 040 Kč 34 440 Kč 29 400 Kč 36 120 Kč
Gočár / B 16 800 Kč 20 160 Kč 17 640 Kč 21 840 Kč 19 320 Kč 23 520 Kč

Cenově zvýhodněný pobyt. Ceny zahrnují ubytování se slevou 20% a plnou penzi.

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu 21 Kč / osoba / noc vyjma osob nevidomých a jejich průvodců, osob, které jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby a jejich průvodců, držitelů průkazů ZTP/P a jejich průvodců, osob, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako komplexní (KLP) a osob mladších 18 let. Poplatek bude vybírán při příjezdu na recepci.

Pracovní neschopnost při PLP

Klient čerpající příspěvkovou lázeňskou péči NENÍ po dobu pobytu v pracovní neschopnosti.

Poplatek z pobytu

Uvedené ceny nezahrnují poplatek z pobytu 21 Kč / osoba / noc vyjma osob nevidomých, osob, které jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služeb, držitelů průkazů ZTP/P a jejich průvodců, osob, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako komplexní (KLP) a osob mladší 18 let.

Parkování

Možnost parkování v areálu lázní za poplatek 50 Kč / den.

Upozorňujeme, že rezervace termínů na pobyty PLP před vystavením návrhu zdravotní pojišťovnou jsou zpoplatněny nevratným poplatkem 1 500 Kč.