Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Podmínky nástupu do lázní

Podmínky nástupu do lázní

1. KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE, PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE (KLP/PLP), LÉČEBNÉ POBYTY MEDICAL SPA

Pacienti komplexní a příspěvkové lázeňské péče a klienti samoplátci, kteří přijedou na léčebný pobyt (pobyty, které obsahují vstupní lékařské vyšetření nebo posouzení zdravotního stavu) mohou do lázní nastoupit v případě, že nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a (s výjimkou dětí do 6 let) prokáží, že:

 • absolvovali negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě RT-PCR testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 48 hodin (1x za 7 dní je nutné absolvovat preventivní antigenní test)
 • absolvovali negativní test na onemocnění COVID-19 v podobě POC-antigenního testu, který nesmí být v době nástupu do lázní starší než 48 hodin (1x za 7 dní je nutné absolvovat preventivní antigenní test)
 • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu na Covid-19 neuplynulo více než 180 dní (po uplynutí této lhůty je nutné absolvovat preventivní antigenní test)
 • byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  • nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

2. WELLNESS POBYTY MEDICAL SPA

Krátkodobé a rekreační ubytovací služby je možné poskytovat všem, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že (s výjimkou dětí do 6 let) splňují jednu z následujících podmínek:

 • absolvovali nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem
 • absolvovali nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem
 • byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  • nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
 • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní
 • prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami samotest (který je určen pro sebetestování nebo povolen Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou) s negativním výsledkem
 • u dětí starších 6 let doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole absolvovali nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem
 • podstoupí při příjezdu na recepci lázní preventivní antigenní test (který si přivezou či zakoupí na recepci) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní, a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí se (kromě očkovaných a po uplynutí lhůty 180 dnů u prodělaného onemocnění) nechat znovu otestovat.

PÍSEMNÉ POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM TESTU JE TŘEBA ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU NA POBYT NA RECEPCI.