Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Podmínky nástupu do lázní

Podmínky nástupu do lázní

Vážení klienti,

pokud přijíždíte na pobyty hrazené zdravotní pojišťovnou nebo jako samoplátci a nejste očkovaní nebo do 180 dnů po onemocnění Covid-19, je nutné do našich lázní nastoupit s negativním PCR či antigenním testem.

Z kapacitních důvodů vám bohužel nejsme schopni test v den příjezdu zajistit, proto vás prosíme o jeho absolvování předem.

Klient komplexní a příspěvkové lázeňské péče a klient samoplátce, který přijede na léčebný a wellness pobyt může do lázní nastoupit v případě, že nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19 a (s výjimkou dětí do 6 let) prokáže, že:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

  • i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.“

PÍSEMNÉ POTVRZENÍ O NEGATIVNÍM TESTU NEBO DOKLAD O OČKOVÁNÍ JE TŘEBA ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU NA POBYT NA RECEPCI.

Upozorňujeme, že v případě nepředložení příslušného dokumentu nebude klientovi umožněn nástup do lázní.

Všichni hosté se musí každých 7 dní ode dne nástupu na pobyt (kromě očkovaných a po prodělaném onemocnění ve lhůtě 180 dní od prvního pozitivního testu) nechat znovu otestovat.