Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Komplexní lázeňská péče (KLP)

Jedná se o pobyt hrazený z veřejného zdravotního pojištění, během kterého je pacient v  pracovní neschopnosti. Vystavení lázeňského návrhu se řídí přesně stanovenými podmínkami dle zákona č. 1/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a záleží vždy na konkrétní diagnóze.

 

Zdravotní pojišťovna (ZP) hradí:

 • léčení
 • základní stravu (plná penze základního typu)
 • ubytování na lůžku ve dvoulůžkovém pokoji se základním vybavením. Dvoulůžkovým pokojem se rozumí pokoj se dvěma oddělenými lůžky, z nichž každé je obsazeno jiným pacientem. Ubytování se poskytuje dle volné kapacity lázní. V případě, že budou pokoje v kategorii hrazené zdravotní pojišťovnou obsazené, lázně nabídnou pacientovi ubytování na lůžku v pokoji vyšší kategorie za příplatek (dle akreditační karty schválené ZP jsou lázně oprávněny vybírat příplatky na všech pokojích kategorie A a vyšších). Lázeňská péče se poskytuje
  jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž potřebu a nezbytnost doporučuje ošetřující lékař a potvrzuje revizní lékař ZP. 

Pracovní neschopnost při KLP

Komplexní lázeňskou péči čerpá pacient v době své dočasné pracovní neschopnosti, splňuje-li podmínky tohoto nároku podle ust. § 57 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud pacient již není v dočasné pracovní neschopnosti, vystaví pacientovi na jeho žádost pracovní neschopnost lázeňský lékař. 

Doprovod při KLP

Lékařem vyžádaný doprovod

Doprovod vyžádaný lékařem navrhuje obvodní lékař přímo v Návrhu na lázeňskou péči pacienta a schvaluje jej zdravotní pojišťovna pacienta. Takovému doprovodu je hrazeno ubytování a stravování zdravotní pojišťovnou.

Lékařem nevyžádaný doprovod

Pro doprovod klienta nevyžádaného lékařem nabízíme ubytování s polopenzí základního typu v pavilonu Jubilejní nebo Bílý. K pobytu je možné si dokoupit plnou penzi za 135 Kč / den. Polopenze či plná penze je základního typu, servírovaná, výběr ze 3 menu. 

Rezervace termínu KLP

Dle jednotné metodiky platné pro všechny zdravotní pojišťovny a pojištěnce je systém poskytování lázeňské péče KLP / PLP předvolánkový – tzn. lázeňské zařízení předvolá pacienta k nástupu léčebného pobytu nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným nástupem. Současně mu sdělí všechny nezbytně nutné informace potřebné pro pobyt.

Termín předvolání je pro pacienta závazný.

Poplatek za vyžádaný termín nástupu:

 • Rezervace se nevztahuje na požadovaná čísla pokojů, situování pokojů, ani patra, pouze na kategorii ubytování v konkrétním lázeňském pavilonu.
  Pobyt na KLP/PLP je možné rezervovat i s předstihem, před vystavením a schválením návrhu na lázeňskou péči, dle vašich požadavků a dle aktuální volné kapacity.
 • Rezervační poplatek KLP/PLP činí 1 000 Kč ( s výjimkou přímých překladů z lůžka na lůžko do nemocnice). Rezervace ne nevztahuje na požadovaná čísla pokojů, situování pokojů, ani patra, pouze na kategorii ubytování v konkrétním lázeňském pavilonu.
 • Rezervační poplatek je u KLP/PLP nevratný.
 • Žádost o rezervaci je možná pouze v písemné formě, nelze ji provést telefonicky. Využijte nás kontaktní formulář.
 • Splatnost rezervačních poplatků je 14 dnů od data zaslání potvrzení rezervace konkrétního termínu. Datem úhrady se rozumí datum připsání platby na účet lázní.
 • Rezervační poplatek bude vrácen pouze v případě, kdy pojištěnec neobdrží od zdravotní pojišťovny schválený návrh na KLP/PLP, ale provede změnu rezervace na samoplátecký pobyt v minimální délce 7 nocí.
 • Kategorie pokojů, kde není vybírán příplatek pro komplexní lázeňskou péči, není možné rezervovat ani na KLP ani na PLP před dodáním návrhu na lázeňskou péči.
 • Pokud bude doručen návrh na jinou délku pobytu, než bylo objednáno, lázně si vyhrazují právo pojištěnce přestěhovat na délku pobytu přesahující délku rezervace, příp. změnit termín nástupu vzhledem k volným kapacitám a návaznosti ostatních rezervací.
 • Na úhradu rezervačního poplatku a příplatku na KLP, nelze využít benefitů od zaměstnavatele (např. prostřednictvím společnosti Benefit Plus) ani finanční poukázky (např. Sodexo, Edenred, UP). 

Ubytování

Lázeňský komplex tvoří pět samostatně stojících pavilonů (Gočár, Jubilejní, Veselý, Bílý a Langer) o celkové kapacitě 562 lůžek a 302 pokojů, propojených krytou, temperovanou kolonádou. Vaše pojišťovna za Vás hradí léčení, stravu a ubytování ve sjednaném rozsahu služeb. V případě, že budou pokoje v kategorii hrazené zdravotní pojišťovnou obsazené, lázně nabídnou pacientovi ubytování na lůžku v pokoji vyšší kategorie za příplatek.

 • V každém pavilonu se nachází výtah
 • V areálu lázní jsou hostům k dispozici dvě recepce – v pavilonu Veselý (non-stop služba) a v pavilonu Jubilejní ( Po – Pá 7:00 – 15:30, pro příjem hostů ubytovaných v pavilonech Gočár, Jubilejní a Bílý). 
 • Ve všech pokojích, na lázeňské kolonádě a v kavárně je k dispozici bezplatný bezdrátový internet (WiFi)
 • Pobyt s domácími zvířaty není možný. 
 • Naše lázně jsou nekuřácké. V celých lázních platí přísný zákaz kouření. Porušení zákazu kouření je sankcionováno smluvní pokutou ve výši     2 000 Kč a může být i důvodem k ukončení lázeňské léčby. 
 • Non-stop zdravotní služba. 
 • Parkování za poplatek 50 Kč / den (nehlídané monitorované placené parkoviště se nachází za pavilonem Jubilejní). 
 • Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném jedním klientem (na vlastní žádost) účtujeme poplatek za neobsazené lůžko 500 Kč / noc. K dispozici dle volné kapacity.
 • Klienti ubytovaní v pavilonu Veselý A PLUS se stravují pouze výběrovou stravou formou bufetu. Výběrovou stravu formou bufetu je možné doobjednat za 416 Kč / den. 

Ceník příplatků za ubytování  KLP platné od 1. 1. 2021

Pavilon / kategorie ubytování

Vedlejší sezóna 
(1. 1. – 31. 3., 1. 11.  – 31. 12. 2021)

Hlavní sezóna 
(1. 4. – 31. 10. 2021)
dvoulůžkový pokoj
osoba/noc
jednolůžkový pokoj
osoba/noc
dvoulůžkový pokoj
osoba/noc
jednolůžkový pokoj
osoba/noc
Jubilejní, Bílý / A150 Kč300 Kč200 Kč400 Kč
Veselý / A PLUS300 Kč350 Kč
Jubilejní / B0 Kč0 Kč

Na dvoulůžkovém pokoji obsazeném jedním klientem (na vlastní žádost) účtujeme poplatek za neobsazené lůžko 500 Kč/noc. K dispozici dle volné kapacity.

 • Pokoj je k dispozici v den příjezdu od 12:00 hod., v den odjezdu je nutné uvolnit pokoj do 10:00 hod.
 • Při iniciovaném prodloužení léčení na návrh vašeho ošetřujícího lázeňského lékaře vám může být nabídnut jiný pokoj než ten, v němž jste byl/a původně ubytován/a. Rezervaci ubytování zajišťuje ošetřující lázeňský lékař 

Stravování

Zdravotní pojišťovna hradí v rámci komplexní lázeňské péče plnou penzi základního typu dle „lázeňského dietního systému“ (racionální a dietní stravu). V lázeňském pavilonu Jubilejní se nachází pět moderně vybavených jídelen, ve kterých se stravují naši pacienti z řad pojištěnecké i samoplátecké klientely. Podávají se zde snídaně, obědy i večeře. Klienti se stravují formou polopenze nebo plné penze ve dvou směnách. 

Klienti ubytovaní v pavilonu Veselý A PLUS se stravují pouze výběrovou stravou formou bufetu. Výběrovou stravu formou bufetu je možné doobjednat za 416 Kč / den.

Základní strava

Snídaně – servírovaná
Oběd – servírovaný, výběr ze 3 menu
Večeře – servírovaná, výběr ze 3 menu

Výběrová strava

Snídaně – formou bufetu, teplé a studené nápoje
Oběd – formou bufetu, teplé a studené nápoje
Večeře – formou bufetu, teplé a studené nápoje

Poplatek z pobytu

Od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost Zákon o místních poplatcích č. 278/2019 Sb., který zavádí nový poplatek – Poplatek z pobytu. Tento poplatek nahradí doposud vybíraný lázeňský poplatek a poplatek z ubytovací kapacity. Sazba poplatku byla stanovena obecně závaznou vyhláškou Obecního zastupitelstva v Lázních Bohdaneč a pro rok 2021 činí 21 Kč / osoba / noc.

Od tohoto poplatku jsou osvobozeny VŠECHNY OSOBY, KTERÝM JE POSKYTOVÁNA LÁZEŇSKÁ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE HRAZENÁ JAKO KOMPLEXNÍ (KLP).

Dopravní spojení do Lázní Bohdaneč

Vlakem, autobusem do Pardubic a následně MHD z Pardubic
Spojení MHD z Pardubic: trolejbusová linka č. 3 – zastávka Lázně Bohdaneč, náměstí 

Všeobecné podmínky pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Vzájemný vztah mezi lázněmi a pacientem upravují Všeobecné podmínky pro poskytování lázeňské péče pro dospělé. Lázněmi se rozumí registrované zdravotnické zařízení Léčebné lázně Bohdaneč a.s. a pacientem osoba, která je pojištěncem zdravotní pojišťovny a čerpá lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé.